از طریق لینک زیر می توانید مبلغ خود را بر مبنای ( تومان ) وارد و برای ما واریز نمائید.

https://zarinp.al/@sarangsystem

** جهت بررسی اعتبار و مشاهده مشخصات صاحب امتیاز درگاه، بر روی لوگو زرین پال کلیک نمائید **

اضافه کردن آدرس

ایران